Om Sörby Rör

Sörby Rör vill vara ditt självklara val när du skall installera värmepump. Vi har totalentreprenad och det tjänar du på. Vi är med dig från beslut till färdig installation!
Vi jobbar också med Fastighets- och Industriinstallationer och givetvis med traditionella rörarbeten.
Vi är även specialiserade på badrumsrenoveringar.

Du hittar våra kontaktuppgifter nedanför.

Bergvärme

Bergvärmepump ger upp till 70% besparing och kopplas till ett befintligt vattenburet värmesystem. Ger värme och varmvatten. Ett 100–200 meter djupt hål borras på tomten. I hålet hängs en kollektorslang ner i en slinga där en vätska cirkulerar och hämtar upp värmen, vilket ger hög effekt. Det bör inte vara för långt ner till berggrunden.

Bergvärme ger även möjlighet till komfortkyla sommartid.

Jord & Sjövärme

I en jord- eller sjövärmeanläggning läggs 300–600 meter kollektorslang ned. Jordvärme ger hög effekt (upp till 70% besparing) och är en stabil värmekälla. Installationen är något billigare än bergvärme men det krävs en stor tomt och det görs ett betydande ingrepp på tomten under grävarbetet. För sjövärme är installationen enkel men det krävs omedelbar närhet till vattendraget.

Luftvärme

Denna typ av värmepump hämtar värme ur utomhusluften via ett fläktaggregat och kan ge besparing på upp till 60%. Installationskostnaden är låg därför att ingen kollektor-slang krävs. Den tystgående värmepumpen placeras på lämplig plats utanför huset. Med ny teknik kan den ge värmetillskott även när det är riktigt kallt. Lämplig där berggrund saknas eller om tomtytan är begränsad. Installeras tillsammans med CC 160 alternativt CM 200/300 som optimalt system för både värme och varmvatten.

Frånluftsvärme

Passar i mindre villor med mekanisk frånluftsventilation. Vid större uppvärmnings-behov kombineras lämpligen en jord/berg/sjövärmepump med frånluftsåtervinning. Frånluftsvärmepumpen återvinner värme ur ventilationsluften och ger värme, varm-vatten och ett sunt inomhusklimat där luften byts 12 gånger per dygn (enligt Boverkets krav). Passar bäst när uppvärmningsbehovet är begränsat och där berg/jord värmepump inte kan användas.

Luft/luft-värme

Luft/Luft-värmepumpen tar värme ur uteluften och sprider luftburen värme effektivt i
huset. Den är perfekt lösning främst för hus med direktverkande el och fritidshus och kan ge en besparing på upp till 50 procent om planlösningen är öppen. Inneluften blir behagligare och du slipper den torra luften från el-elementen. Sommartid producerar den behaglig komfortkyla. Låg installationskostnad. Producerar ej tappvarmvatten

Kontakta oss

Sörby Rör
070-557 34 64
Köpmangatan 1
692 31 KUMLA